Mimo iných projektov som pracovala aj na základnej identite pre rôzne firmy.