Pre @visumed pripravené info letáky o ponúkaných službách v ambulancii. Prvky z loga tak nenápadne pekne prepojujú celý vizuál a držia ho pohromade.