Plagát pre projekt zameraný na dnešné problémy s vodou a jej šetrením. Vo výbere kolekcie plagátov na Zlín Design Week 2017 a na výstave venovanej tejto problematike v Drážďanoch 2018.

Je vlastne voda pre všetkých? Už dnes je jasné, že do roku 2040 bude dopyt po pitnej vode oproti súčasnosti vyšší o 40 percent. Do roku 2050 bude podľa odhadov žiť na Zemi osem miliárd ľudí a 800 miliónov z nich nebude mať podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie prístup k zdrojom pitnej vody. Otvorene sa tak hovorí, že o vodu bude vojna.