Grafické riešenie časopisu pre Fakultu multimedialních komunikací na UTB v Zlíne, ktorý vychádza každého pol roka. Možno v ňom nájsť aktuality naprieč všetkými ateliérmi či zaujímavé články pedagógov.

Podmienkou zadania bolo, aby časopis mohol fungovať na báze najlacnejšieho šírenia medzi ľudí, a teda formou čiernobielej kopírky. Výsledkom je jednoduchý vizuál s nosným prvkom na titulke – číslom aktuálneho vydania. Čiernobiela farebnosť by mohla byť niekedy doplnená aspoň farebným podkladom obálkovej dvojstránky.