Výstavný a najmä vernisážový projekt Díky moc funguje ako štafeta, ktorú si študenti podávali medzi sebou. Každý vylosovaný má povinnosť v čo najkratšom čase pripraviť vernisáž uceleného súboru. Špecifickým faktorom udalosti Díky moc sú negalerijné priestory, v ktorých sa spravidla uskutočňujú. Cieľom projektu je zaistenie pravidelného stretávania študentov Ateliéru Reklamní fotografie, spojené s konfrontáciou ich aktuálnej voľnej tvorby, nezávislej na školských zadaniach. Kalendár predstavuje úzku vzorku prác z celkového počtu 26 výstav, ktoré sa od roku 2016 do roku 2020 podarilo uskutočniť.

Fotografie kalendára: Obývák creative studio

Fotografie v kalendári: M. Skalický, J. Smolík, E. Dudinský, B. Zaťková, R. Jirásková, L. Kleinová, Z. Čaprnková, M. Damek, D. Mackovič, E. Rauerová, P. Hála, M. Očenášová

Supervízia: doc. MgA. Jan Jindra

Editori: Lenka Kleinová, Elsa Rauerová

Vydal: Ateliér Reklamní fotografie – FMK UTB ve Zlíně, 2020