Logotyp pre Mestskú florbalovú ligu v Čadci vychádza z kruhu – jednak tvaru florbalovej lopty, ako aj z tvaru, ktorý symbolizuje akýsi kolobeh, ktorým liga v podstate funguje. Primárna farebnosť je zvolená v zelenej – farbe mesta. Pre potreby ligy sú pripravené aj FB banery s pozvánkami či výsledkami jednotlivých kôl, pre ktoré sú pripravené kvôli pestrosti tri farebnosti. Aplikácie loga môžu neskôr pokračovať napríklad výrobou červených kariet pre rozhodcov, dresov, zápisov o stretnutí a pod.