Súčasťou edície je päť kníh vo štvorcovom formáte 19 x 19 cm. Knižky sú zjednotené papierovou obálkou v odtieni jemnej sivej. Na prednej doske nájdeme pruh s ilustráciou z knihy. Úpravu dosky zavŕšilo vtlačenie pruhu s ilustráciou technikou slepotlače. Obálka čitateľovi napovedá o charaktere knihy.
Pre každú zbierku sú pripravené autorské ilustrácie, ktoré boli zhotovené technikami alchymáže, kyanotypie, perokresby, monotypu a akvarelu.

Edícia Malé svety sú výsledkom diplomovej práce. Edíciu tvoria zbierky mladých slovenských autorov. Osobité verše sú vysádzané písmom Fazeta od Andreja Dieneša. Malé svety nájdete aj online: malesvety.logicstudio.sk

Práca bola nominovaná na Národní cenu za studentský dizajn v kategórii Kniha/Komiks/Ilustrácia

(Foto: Lenka Kleinová)