Monotypy, ktoré boli vytvorené k veršom Martina Petra, ktoré boli zahrnuté v edícii Malé svety. Ilustrácie priamo vychádzajú z veršov autora a dotvárajú tak celkovú atmosféru zbierky. Viac o projekte v @malé svety.