Kyanotypie, ktoré boli vytvorené k veršom Petry Štefancovej, zahrnutých v edícii Malé svety. Ilustrácie priamo vychádzajú z veršov autorky a dotvárajú tak celkovú atmosféru zbierky. Viac o projekte v @malé svety.