Grafické spracovanie zinov, ktoré vznikli spoluprácou so študentmi Ateliéru reklamnej fotografie v Zlíne.